Metoden

Holotropisk åndedrætsterapi integrerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, forskellige dybdepsykologier, transpersonlig psykologi, østlig spirituel praksis og forskellige mysterietraditioner. Navnet holotropisk (fra græsk holos = helhed og trepein = bevægelse mod) betyder bogstaveligt bevægelse mod helhed. Metoden udnytter psykens spontane helende potentiale, som det kommer til udtryk i ændrede bevidsthedstilstande, som skabes ved hjælp af forstærket vejrtrækning, musik, overgivelse og evt.kropsarbejde.

Holotropisk åndedrætsterapi formidler tilgang til alle vore oplevelsesniveauer, inklusiv følelsesmæssige relevante barndomserindringer og andre biografiske emner, psykospirituelle død- og genfødselstemaer samt et bredt spektrum af transpersonlige/ spirituelle oplevelser.

Holotropisk åndedrætsterapi finder typisk sted i gruppe og i internatsammenhæng med trænede ledere, som kan give den nødvendige vejledning. I oplevelsesorienterede 3 timer varende sessioner arbejder deltagerne sammen to og to, skiftevis som ”oplever” og assistent for partneren. Processen afrundes med mandalategning og deling (integration) af sessionens oplvelser i en cirkel.

Den holotropiske åndedrætsterapis teori og praksis er beskrevet af Stanislav Grof i Introduktion til den indre rejse. Forlaget Borgen.

Da der visse helbredsmæssige forbehold for deltagelse i holotropi, bedes et helbredsskema udfyldt i forbindelse med tilmelding.

Husk dit helbredsskema.

Er det første gang, så får du en introduktion inden vi starter.

Det handler dybest set om at trække vejret dybere og hurtigere end du plejer…overgivelse og se hvad der sker.

I holotropisk åndedrætsterapi arbejdes der parvis. Den ene er ånderen, den som er på. Den anden er sitteren, den som er til rådighed for ånderen. Rollerne beskrives i undermenuerne.