Bøger og artikler.

Bøger og artikler om Holotropic Breathwork og Transpersonlig psykologi.

Grof, S. (1977). Den Indre Rejse – 1 Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-
psykoterapi, Borgens forlag.
Grof, S. (1985). ”Den indre rejse – oplevelser hinsides hjernen”. Borgens Forlag 1985.
Grof, S. (1978) Den indre rejse 2:Menneskets møde med døden. Borgen.
Grof, S. (1980) Den indre rejse 3:LSD-psykoterapi i teori og praksis. Borgen.
Grof, S. (1985) Den indre rejse 4:Oplevelser hinsides hjernen. Borgen.

Grof, S. (1987) Introduktion til den indre rejse: Selvopdagelsens eventyr. Borgen
Grof, S. (1988). The adventure of self-discovery: Dimensions of consciousness and new
perspectives in psychotherapy and inner exploration. Albany: State University of New Yourk Press.
Grof, S. og Grof, C. (1992) Psykiske kriser: Personlig udvikling gennem kriser. Borgen
Grof, S. og Bennett, H.Z.(1993) The Three Levels of Human Consciousness and How They Shape Our Lives.
HaperSanFranscisco.
Grof, S. (1997) Den kosmiske leg – udforskning af den menneskelige bevidstheds grænser. Borgens Forlag.

Grof, S. (2006) The Ultimate Journey: Consciousness And The Mystery Of Death,
Published by: MAPS – Multidisciplinary Association
for Psychedelic Studies
Grof, S. (2008). Stanislav Grof´s Acceptance Speech, The Inner Door, A Publication of
the association for Holotropic Breathwork™ Internatioal ISSN
1524-623X February 2008.
Grof, S. & Grof, C. (2010), Holotropic Breathwork, A New Approach to Self-
Exploration and Therapy.
Harner, M., (1990). Shamanens vej . En guide til kraft og healing, Bogans forlag.
Laszlo, E. (2003) Revolusjon i vitenskapen – fremveksten av det holistiske paradigmet, Flux Forlag.
Lumbye, J., (1999), Den transpersonlige virkelighed, Psykolog Nyt, Nr. 14, pp.8-15.Maslow, Abraham (1971) The father reaches of human nature. The Viking Press.
Newman, M. A. (1994). Health as Expanding Consciousness, Second Ed. National
League for Nursing Press, New York.
Vaughan, F.(1995) The Inward Arc: Healing in Psychotherapy and Spirituality. IUniverse.com, Inc.
Vaughan, F. (1999) Transpersonel Psykologi. Sankt Ansgars Forlag, København.
Wilber, K, (1996/1998), Gud, livet, universet og alt muligt andet. Borgens Forlag.
730-735. Springer:Germany.