Information til sitter.

Information til sitteren.

Kom tidligt.

At være tilstede helt fra begyndelse er vigtig for din pusters velbefindende. Der er ofte smådetaljer at få på plads eller afpudsning af kontrakten. Det er trygt for ånderen, at vide sitteren er der.

Kontrakt.

Lav kommunikationsaftaler med din puster. Lyt til pusterens behov og evt. bekymring. For at støtte oplevelsen, kan det vær nødvendigt at vide noget om svære personlige temaer. Sørg for at der er vand, papir, plastikposer mm. inden for rækkevidde.

Det kan være fristende, at hjælpe din partner ud fra nogle tanker og idéer du får i sessionen. Vi betragter det som indblanding i pusterens proces på eget initiativ at ville hjælpe/støtte på denne måde. Ransag dine motiver og sid i bogstaveligste forstand på dine hænder. Vær der for din ånder og giv din fulde opmærksomhed.

Hjælp fra lederne.

Har du et spørgsmål, er I tvivl eller din partner har brug for hjælp, som du ikke kan give, marker da, for at tilkalde en leder.

Toiletbesøg.

Hvis du skal på toilet, så tilkald en leder, som kan holde øje med din puster imens. Efterlad ALDRIG din partner alene.

Hvis pusteren skal på toilet, så følg forsigtigt på vej. Pas på din ånder og pas på ikke at forstyrre andre.

Beskyt din partners plads.

Hvis din nabo er meget aktiv og er ved at nærme sig jeres plads, kan du beskytte din puster med puder eller lign.

At forlade lokalet.

Sørg for at din partner tjecker med en leder når sessionen er slut.

Stilhed.

Hvis din puster har meget lyst til at fortælle om sin oplevelse, så find et uforstyrret sted at lytte. Opmundre din partner til at få tegnet inden for megen snak.

Mandala.

Følg din ånder til mandalarummet. Respekter stilhed I dette område. Spørg om der er noget din puster har brug for…te, frugt eller lidt mad.

Når det ser ud til at din puster føler sig godt tilpas, vend tilbage til pusterummet igen og saml din pusters ting sammen.

Efter sessionerne er der integrationsarbejde…hvilket består af tegning af
mandalaen og herefter deling af sessionens oplevelser i en cirkel.

HUSK: Kør langsomt efter sessionen, din reaktionsevne er ikke optimal de første timer.

Se sidste punkt: “Efter sessionen”.