Kontakt

Ønsker du at deltage i et bestemt kursus, bedes du kontakte den facilitator der afholder
kurset, enten via dennes hjemmeside, e-mailadresse eller telefonnummer.
Hvis du har generelle spørgsmål om holotropi og holotropiforeningen 
bedes du kontakte foreningens formand, Jørgen Fjord.

Jørgen Fjord. 
Speciallæge i almen medicin og psykoterapeut.
Holotropic Breathwork Facilitor 1997 GTT

www.centropa.dk
fjord@dadlnet.dk